Regulament Promotii


REGULAMENT  OFICIAL  AL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE
AMELY  TE  INCALTA  CU REDUCERI”
 
  1. Organizatorul si Regulamentul Oficial  al  Programului de Fidelizare
1.1. Acest program de fidelizare  este organizat si desfasurat de S.C. AMELY S.R.L, persoana juridica cu sediul in Timisoara,  Calea Martirilor, nr.E-62, judetul Timis, Romania, inregistrata la ORC Timis, sub nr.J35/2390/1991, C.U.I 1835271, reprezentata prin director Bordas Titiana, denumit in continuare”Organizator”, operator de date personale, notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere  a Prelucrarii Datelor cu Carácter Personal cu numarul de inregistrare 20618.
1.2. Participantii la Program sunt obligati sa respecte  termenii si conditiile  Regulamentului Oficial, potrivit  celor mentionate mai jos, denumit in continuare “Regulament “.
1.3. Participantii pot consulta site-ul www.amely.ro sau Regulamentele Oficiale din cadrul Magazinelor participante pentru a afla ultimele informaţii cu privire  la modul de acordare şi utilizare a discounturilor oferite prin folosirea Cardului “Amely Shoes,” denumit in continuare “Card”.
1.4. Discountul oferit prin folosirea Cardului se materializează prin aplicarea unui procent de reducere la preţul produselor aflate la vânzare în cadrul magazinelor Amely Shoes, denumite in continuare “Magazine Participante”.
1.5. Regulamentul este disponibil pentru a fi consultat pe toată durata programului, în mod gratuit, oricarei persoane interesate pe  www.amely.ro si in cadrul Magazinelor  Participante.
 
2.  Durata si incetarea programului
2.1. Prezentul program de fidelizare se desfasoara incepand  cu data de 16.11.2011 si are o durata nedeterminata.
2.2.  Perioada de desfasurare a programului  nu este limitata la perioada de valabilitate inscrisa pe Card, respectiv 01.01.2015.Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata de valabilitate a Cardului, informatie care va fi adusa la cunostiinta publicului pe site-ul www.amely.ro si in cadrul Magazinelor Participante la programul de fidelizare.
 2.3. SC Amely SRL isi rezerva dreptul de a hotari in orice moment modificarea /suspendarea / incetarea programului de fidelizare, instiintare ce va fi adusa la cunostinta participantilor in toate Magazinele Participante si pe www.amely.ro .
2.4. Nici un membru nu va putea face nici un fel de recurs impotriva SC Amely SRL, pentru nici un motiv. Nici o modificare/suspendare/incetare nu da dreptul unei indemnizatii participantului.
2.5. Organizatorul isi confera dreptul de a dezactiva sau suspenda definitiv un card de fidelizare Amely Shoes, in caz de frauda, tentativa de frauda, furt, pierdere sau in cazul unei folosiri inadecvate a programului de fidelizare.
2.6. SC Amely SRL nu este responsabila pentru toate consecintele, directe sau indirecte ale eventualelor disfunctionalitati ale programului de fidelizare.
 
3.Inscriere in program
3.1. La Programul de Fidelizare poate participa orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani.
3.2. Cardul, impreuna cu trei mini-carduri (pui), se emite contra sumei de 10 lei, reprezentand contravaloare Card de fidelizare,  oricarei persoane fizice care achizitioneaza produse din orice magazin Amely Shoes  din Romania, in cazul in care  accepta si respecta conditiile prezentului Regulament.
3.3. Cardul nu  poate fi folosit in combinatie cu alte oferte sau promotii numai daca politica de vanzare a Organizatorului permite cumulul acestor reduceri.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in mod periodic, procentul de reducere pe perioada campaniei de fidelizare.
3.4. Cardul este nominal si netransmisibil, reprezentantii Organizatorului avand dreptul de a verifica validitatea acestuia.
3.5. Cardul se acorda clientului dupa momentul completarii si semnarii Formularului de inscriere. Pentru a putea fi identificat si introdus in  programul de fidelizare,  participantul trebuie sa completeze  in mod corect si lizibil toate campurile marcate ca obligatorii in Formularul de inscriere . Formularul de inscriere  se completeaza si se preda angajatilor Organizatorului cu atributii de incasare din Magazinele Participante. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica corectitudinea datelor inscrise in formular , solicitand in acest sens un act de identitate.
3.6. Cardul de fidelizare impreuna cu cele trei mini-carduri, se activeaza imediat dupa predarea acestuia participantului.
3.7. SC Amely SRL  isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment termenii si conditiile  de utilizare a Cardului, inclusiv de a inceta campania de fidelizare si de a retrage** acest Card in conditiile  Programului de Fidelizare, fara nici o despagubire.
 
4. Mecanismul discounturile
4.1. Cardul confera un discount de 5% ce va fi aplicat la valoarea achizitiilor realizate in cadrul Magazinelor Participante. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica discountul si dreptul de a aplica un procent de reducere diferentiat pe oricare din Magazinele Participante.
4.2. Pentru acordarea discounturilor, Cardul trebuie prezentat in mod obligatoriu la casa de marcat pentru citirea prin intermediul scannerului a codului de bare unic marcat pe Card. Operatiunea  de scanare a codului de bare se realizeaza de catre casier/vanzator inaintea de a incepe inregistrarea  cumparaturilor pe bonul fiscal.
5.Inlocuirea cardurilor
5.1.  In cazul in care Cardul de fidelitate este pierdut, furat sau deteriorat, participantul trebuie sa anunte imediat SC Amely SRL , la unul din Magazinele Participante in vederea anularii Cardului din baza de date.
5.2.  S.C Amely SRL nu isi asuma nici un fel de responsabilitate pentru cardurile furate sau pierdute.  Pentru a va pastra calitatea de participant trebuie sa solicitati eliberarea unui nou card. La eliberarea unui nou card, va trebui sa completati  un nou Formular de inscriere si sa achitati contravaloarea noului card si cele trei mini-carduri. In perioada de inlocuiere a cardului, participantul nu  poate beneficia de discountul oferit de Card.Organizatorul are dreptul de a verifica daca inlocuirea este sau nu motivata.
5.3.  In perioada de inlocuire a Cardului, posesorul acestuia nu poate beneficia de  discountul oferit de card.
5.4.  Cardurile deteriorate, uzate sau fotocopiate nu vor fi  acceptate.
6.  Protectia datelor cu caracter personal.
6.1.  SC Amely SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de participanti prin Formularul de inscriere, in vederea indeplinirii unor operatiuni si scopuri legitime legate in principal de derularea activitatii de reclama, marketing, publicitate si a emiterii Cardului.
6.2. Categoriile de date prelucrate sunt: numele si prenumele, data si locul nasterii, telefon/fax, adresa (domiciliu /resedinta), e-mail-ul si semnatura. Clientii nu  sunt obligati a furniza datele solicitate prin Formularul de inscriere, acestea fiind necesare pentru o inregistrare valabila  si identificare ca posesor al Cardului, precum si pentru dobandirea calitatii de participant la acest Program. Refuzul de a furniza datele solicitate prin campurile marcate ca obligatorii pentru validarea formularului, determina imposibilitatea eliberarii  Cardului. Datele cu carácter personal vor fi prelucrate  potrivit dispozitiilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru  protectia persoanelor cu privire la prelucrarea   datelor  cu carácter personal  si libera circulatie a  acestor date .
6.3.  Datele furnizate sunt confidentiale si nu vor fi dezvaluite unei terte parti.De asemenea un va opera nici un transfer de date in strainatate.
6.4. Organizatorul va putea colecta şi stoca aceste date cu carácter personal în sistem manual.  Operatiunea de prelucrare nu are legatura cu alte sisteme de evidenta/prelucrari. Aceste date  vor fi stocate pe întreaga perioadă de desfasurare a programului pana la exercitarea dreptului de opozitie a persoanei vizate. Organizatorul a implementat  măsuri de securitate pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor din baza sa de date, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislaţia relevantă. Programul este prevazut cu nume de utilizator si parola, distincte pentru fiecare utilizator. La  executarea unor modificari se inregistreaza urmatoarele date : numele utilizatorului, data si ora la care s-a efectuat  aceasta si tipul modificarii.
6.5. Conform Legii nr. 677/2001 posesorul Cardului poate exercita oricare din urmatoarele drepturi:
  a. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal. Participantul  are dreptul de a obtine de la organizator confirmarea faptului ca datele care o privesc  sunt sau nu prelucrate de acesta. Informatiile se obtin  de la operator, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an.
 b.  Dreptul de  interventie asupra datelor. Participantul poate obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu legislatia specifica in vigoare, in special  a datelor incomplete sau inexate si, dupa caz, transformarea in date anonime  a datelor  a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legale.
  c. Dreptul de opozitie. Participantul are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza, sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor  in care exista dispozitii legale contrare .In caz de opozitie  justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza. De asemenea, participantul are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Organizatorului/al unui tert, sau sa fie dezvaluite  unor terti  intr-un asemenea scop. 
d. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Participantul are dreptul de se cere si a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date  cu carácter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau  alte asemenea aspecte. Participantul poate cere reevaluarea  oricarei decizii  luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost luata  exclusiv pe baza  unei prelucrari de date in conditiile anterioare.
   
e. Dreptul de a se adresa justitiei.  Posesorul Cardului se poate  adresa justitiei pentru apararea  oricaror drepturi garantate prin Legea nr.677/2001, care au fost incalcate, fara  a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere  a Prelucrarii Datelor cu Carácter Personal. Orice persoana care a suferit un prejudiciu  in urma unei prelucrari de date cu carácter personal, efectuata ilegal, se poate adresa  instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul, pentru repararea acestuia. Cererea de chemare in judecata este  scutita de taxa de timbru.
6.6. Drepturile la care se face referire în alineatele de mai sus, pot fi exercitate prin intermediul unei cereri intocmita in forma scrisa, datata si semnata, adresata societatii AMELY SRL,  Timisoara , Calea Martirilor nr.E-62 . In cerere, solicitantul poate arata  daca doreste ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu  de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Organizatorul va transmite un raspuns in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii.
6.7. Completarea si semnarea Formularului de inscriere presupune exprimarea expresa si fara echivoc a consimtamantului cu privire la dreptul organizatorului de a stoca, folosi si prelucra in scopuri de marketing, reclama si publicitate datele furnizate pe durata derularii programului.
 
7.Conditii generale
7.1. Prin semnarea Formularului de inscriere participantul incheie un contract cu Organizatorul, iar ambele parti considera conditiile si prevederile enumerate in prezentul Regulament ca fiind obligatorii pentru ele.
7.2. Cardul de Fidelizare nu este  card de credit si nici instrument de plata. Posesorul nu poate achizitiona produse pe baza acestui card, poate doar beneficia de privilegiile oferite de catre Organizator.
7.3. In cazul unor dispute, decizia luata de SC Amely SRL  este cea finala.
 
 
ORGANIZATOR,
SC AMELY SRL
 
 
                                                                                                             Nr. 1460/ 19.10.2017
                                                                                                                       

 

ACT ADITIONAL LA REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

“AMELY TE INCALTA CU REDUCERI”

 

 

SC AMELY SRL, persoana jurídica cu sediul in Timisoara, Calea Martirilor nr. E-62, judetul Timis, Romania, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/2390/1991, CUI 1835271, reprezentata prin director Bordas Titiana, operator de date personale, notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carácter Personal cu numarul de inregistrare 20618, organizator al Programului de fidelizare, in temeiul Articolului 2.3 din Regulamentul Oficial al Programului de Fidelizare a decis modificarea Regulamentului Oficial al Programului de Fidelizare dupa cum urmeaza:

Articolul 1.

In perioada 20.10.2017- 22.10.2017, pentru Magazinele Participante din Timisoara, cardul confera un discount de 20% ce va fi aplicat la valoarea achizitiilor realizate in cadrul Magazinelor Participante din Timisoara. Reducerea de 20% ar putea sa nu fie aplicata la produsele care sunt in alte oferte sau promotii daca política de vanzare a Organizatorului nu permite cumulul acestor reduceri.

Articolul 2.

Celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Programului de fidelizare raman valabile pe intreaga perioada de desfasurare a programului.

 

SC AMELY SRL* in intelesul prezentului Regulament, prin formularea  a retrage cardul se intelege retragerea dreptului de folosinta a cardului in conditiile Programului de fidelizare

 

 

Loading...